Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

________ meneer, ik zoek mijn hotel.
(Excuseren / Excuseer / Excuseert)

Recomposez et enregistrez la phrase en anglais.

Satisfait ? Cliquez pour comparer.

Excuseer meneer, ik zoek mijn hotel.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

________ u de stad?
(Kent / weet / hebt)

Kent u de stad?

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Zeker. Wat is de ________ van uw hotel?
(reis / nacht / naam)

Zeker. Wat is de naam van uw hotel?

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

________ ________ het hotel CITY R in het centrum.
(Het is / Alles is / Altijd is)

Het is het hotel CITY R in het centrum.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Is het ver? Nee, het is ________ ver.
(geen / niet / nee)

Is het ver? Nee, het is niet ver.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Waar is het hotel ________?
(precies / moeilijk / gemakkelijk)

Waar is het hotel precies?

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Het is ________ moeilijk.
(geen / niet / nee)

Het is niet moeilijk.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Uw hotel ________ op 50 meter van de Grote Markt.
(ligt / kost / logeert)

Uw hotel ligt op 50 meter van de Grote Markt.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Met de bus 36 is het ________ gemakkelijk.
(soms / heel / elk)

Met de bus 36 is het heel gemakkelijk.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

________ is de bushalte?
(hoeveel / hoelang / waar)

Waar is de bushalte?

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Hier ________ u rechts.
(draait / begint / doet)

Hier draait u rechts.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Dan gaat u ________ tot aan het kruispunt.
(rechtdoor / ander / aangenaam)

Dan gaat u rechtdoor tot aan het kruispunt.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Aan het ________ neemt u de tweede straat links.
(firma / kruispunt / fabriek)

Aan het kruispunt neemt u de tweede straat links.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

________ is de bushalte.
(aan / tot / daar)

Daar is de bushalte.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

________ duurt het tot de Grote Markt?
(hoe / hoelang / hoeveel)

Hoelang duurt het tot de Grote Markt?

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Tot de ________ ________ is het 10 minuten.
(Gemakkelijke Markt / Grote Markt / Goede Markt) 

Tot de Grote Markt is het 10 minuten.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Bedankt! ________ dank!
(geen / niet / nee)

Bedankt! Geen dank!

Bravo !

Vous avez terminé la leçon 10 du cours de néerlandais !