Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

________ Mark!
(Elke / Goedemorgen / Naam)

Recomposez et enregistrez la phrase en anglais.

Satisfait ? Cliquez pour comparer.

Goedemorgen Mark!

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

________ gaat het?
(Hoe / Wat / Over)

Hoe gaat het?

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Goed. ________.
(Elke / Bedankt / Veel)

Goed. Bedankt.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Ik heb vragen ________ de werkplaats en mijn nieuwe collega’s.
(op / uit / over)

Ik heb vragen over de werkplaats en mijn nieuwe collega’s.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Wat is je ________?
(gaan / vraag / geen)

Wat is je vraag?

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Heeft Maarten ________ collega’s?
(alles / maar / veel)

Heeft Maarten veel collega’s?

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Nee, hij werkt in een ________ ploeg.
(kleine / alleen / hier)

Nee, hij werkt in een kleine ploeg.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Hij heeft ________ collega’s.
(een / de / vijf)

Hij heeft vijf collega’s.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

________ jullie een ploegbaas?
(Heb / Hebt / Hebben)

Hebben jullie een ploegbaas?

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Ja, Peter is ________ baas.
(veel / onze / met)

Ja, Peter is onze baas.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

________ komt Peter naar de werkplaats?
(Wie / Wat / Wanneer)

Wanneer komt Peter naar de werkplaats?

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Hij komt ________ ________.
(soms in / elke morgen / mijn morgen)

Hij komt elke morgen.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Hij heeft ook een ________.
(alles / kantoor / naar)

Hij heeft ook een kantoor.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Wij ________ soms naar zijn kantoor voor een meeting.
(ga / gaat / gaan)

Wij gaan soms naar zijn kantoor voor een meeting.

Bravo !

Vous avez terminé la leçon 4 du cours de néerlandais !