Dialogue

Compréhension

Er zijn drie afdelingen in onze werkplaats. Il y a trois départements dans notre atelier.

Je kent de productieafdeling. Tu connais le département de production.

Er zijn vijf arbeiders in die afdeling. Il y a cinq ouvriers dans ce département.

Is er een kantoor voor Maarten? Y a-t-il un bureau pour Maarten ?

Nee, hij heeft geen eigen kantoor. Non, il n’a pas son propre bureau. 

Ze zijn allemaal in hetzelfde kantoor. Ils sont tous dans le même bureau.

Is er geen onderhoudsafdeling? N’y a-t-il pas de département de maintenance ?

Jawel, we hebben onze eigen onderhoudsafdeling. Si, nous avons notre propre département de maintenance.

Passez votre souris sur le texte pour obtenir sa traduction

Compréhension

Hoeveel arbeiders zijn er daar? Combien d’ouvriers y a-t-il là-bas ?

Er zijn vier arbeiders in die afdeling. Il y a quatre ouvriers dans ce département.

Dit is Sarah. Voici Sarah.

Zij werkt in de montageafdeling. Elle travaille dans le département de montage.

Ze heeft veel ervaring en ze helpt altijd haar collega’s. Elle a beaucoup d’expérience et elle aide toujours ses collègues.

Passez votre souris sur le texte pour obtenir sa traduction