Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Er zijn ____ afdelingen in onze werkplaats.
(drie / niet / vaak)

Recomposez et enregistrez la phrase en anglais.

Satisfait ? Cliquez pour comparer.

Er zijn drie afdelingen in onze werkplaats.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Je ____ de productieafdeling.
(gaat / werkt / kent)

Je kent de productieafdeling.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

____ ____ vijf arbeiders in die afdeling.
(Er zijn / Er is / Hij is)

Er zijn vijf arbeiders in die afdeling.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

____ ____ een kantoor voor Maarten?
(Is er / Zijn er / Is hij)

Is er een kantoor voor Maarten?

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Nee, hij heeft geen ____ kantoor.
(mijn / zijn / eigen)

Nee, hij heeft geen eigen kantoor.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Ze zijn ____ in hetzelfde kantoor.
(een beetje, elke, allemaal)

Ze zijn allemaal in hetzelfde kantoor.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Is er ____ onderhoudsafdeling?
(niet / geen / over)

Is er geen onderhoudsafdeling?

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Jawel, we hebben onze eigen ____.
(niet / onderhoudsafdeling / soms)

Jawel, we hebben onze eigen onderhoudsafdeling.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Hoeveel arbeiders zijn er ____?
(in / voor / daar)

Hoeveel arbeiders zijn er daar?

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Er zijn vier ____ in die afdeling.
(persoon / collega / arbeiders)

Er zijn vier arbeiders in die afdeling.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

____ _____  Sarah.
(Hij is / Dit is / Dit zijn)

Dit is Sarah.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Zij werkt in de ____.
(ervaring / arbeider / montageafdeling)

Zij werkt in de montageafdeling.

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Ze heeft veel ____ . 
(Frans / beetje / ervaring) 

Ze heeft veel ervaring. 

Recomposez le dialogue

Enregistrez et comparez

Ze helpt altijd ____ collega’s.
(soms / naar / haar)

Ze helpt altijd haar collega’s.

Bravo !

Vous avez terminé la leçon 5 du cours de néerlandais !